Matcha Bros
Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracovaním sú úplne dobrovoľné. Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame iba v rozsahu a na účel, s ktorým ste súhlasili. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám údaje potrebné na vybavenie objednávky a nesúhlasíte s ich spracovaním, vašu objednávku bohužiaľ nebudeme môcť vybaviť.

Nezabudnite, že máte právo kedykoľvek aktualizovať alebo úplne vymazať svoje osobné údaje. Môžete to urobiť sami alebo s našou pomocou, ktorú vám radi poskytneme.

Naša spoločnosť dodržiava prísnu politiku ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a vynakladáme maximálne úsilie, aby táto úroveň bola každým rokom vyššia a vyššia. Veríme, že po prečítaní našich zásad ochrany osobných údajov sa budete cítiť bezpečne a užijete si nakupovanie na www.matchabros.pl .

I. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je www.matchabros.pl . (ďalej len ADO), t.j. osobou zodpovednou za zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov je:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

II. Systém ochrany osobných údajov

ADO uplatnila technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných údajov v súlade s požiadavkami uvedenými v platných ustanoveniach o ochrane osobných údajov. Prihliadalo sa najmä na: Nariadenie ministra vnútra a správy z 29. apríla 2004 o dokumentácii spracúvania osobných údajov a technických a organizačných podmienkach, ktoré musia spĺňať zariadenia a IT systémy používané na spracúvanie osobných údajov (Zbierka zákonov č. 100, položka .1024); usmernenia generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES .

Medzi najdôležitejšie prvky používaného systému ochrany osobných údajov patria:

1. SSL certifikát, ktorý zaručuje, že komunikácia medzi vaším počítačom a www.matchabros.pl je šifrovaná 256-bitovým kľúčom.

2. Zhromažďujeme a spracúvame len nevyhnutné osobné údaje počas najkratšej možnej doby a na akékoľvek činnosti, ktoré nesúvisia s realizáciou kúpnej zmluvy, musíte udeliť samostatný súhlas.

3. K Vašim osobným údajom majú prístup len osoby oprávnené a vyškolené v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré zaručujú ich bezpečnosť.

4. IT systém www.matchabros.pl a vnútropodnikové postupy sú v súlade

všetky štandardy ochrany osobných údajov.

PDC tak splnilo všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

III. Osobné údaje, účel a doba uchovávania

A. Registrácia

Pri registrácii uveďte údaje potrebné na vytvorenie účtu na www.matchabros.pl , aby ste pri každom ďalšom nákupe nemuseli strácať čas opätovným vypĺňaním celého objednávkového formulára. Registráciou ušetríte čas. Po prihlásení si Registrovaný zákazník môže overiť aj stav zadanej objednávky a históriu uskutočnených nákupov. Registrovaný a prihlásený zákazník môže údaje z www.matchabros.pl kedykoľvek opraviť, doplniť alebo úplne vymazať.

Počas registrácie prosím:

1. meno a priezvisko - potrebné na neskoršie vystavenie predajného dokladu a adresu zásielky;

2. adresa (ulica, číslo domu/alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) - potrebné, aby sme zásielku neskôr adresovali;

3. e-mail – potrebný na prihlásenie a komunikáciu súvisiacu s používaním www.matchabros.pl ;

4. telefónne číslo - potrebné pri výbere niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia)

Údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia.

B. Zadanie objednávky

Pri zadávaní objednávky nám prosím uveďte údaje potrebné na dokončenie objednávky, ktoré sa v prípade registrovaných a prihlásených zákazníkov čiastočne sťahujú automaticky z údajov uvedených pri registrácii.

Pri zadávaní objednávky uveďte:

1. meno a priezvisko alebo názov firmy/inštitúcie - potrebné na vystavenie predajného dokladu a adresu zásielky;

2. adresa (ulica, číslo domu/alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) - potrebné na adresu zásielky;

3. e-mail – potrebný na komunikáciu súvisiacu s realizáciou objednávky;

4. telefónne číslo – potrebné pri výbere niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia).

Ak si zákazník pri zadávaní objednávky zvolí doručenie na inú adresu, ako je adresa uvedená pri registrácii alebo zadávaní objednávky, dodatočne uveďte:

1. meno a priezvisko alebo názov firmy/inštitúcie – potrebné na to, aby sme zásielku oslovili;

2. adresa (ulica, číslo domu/alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) - potrebné na adresu zásielky;

3. telefónne číslo príjemcu zásielky - potrebné pri výbere niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia).

Ak sa zákazník pri zadávaní objednávky rozhodne vystaviť predajný doklad s inými údajmi, ako sú údaje uvedené pri registrácii alebo zadávaní objednávky, dodatočne uveďte:

1. meno a priezvisko alebo názov firmy/inštitúcie - potrebné na vystavenie pokladničného dokladu;

2. adresa (ulica, číslo domu/alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) - potrebné na vystavenie dokladu o predaji;

Údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky spracúva www.matchabros.pl a nasledujúce subjekty v rozsahu uvedenom nižšie:

1. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa uvedená ako doručovacia adresa sa poskytuje prepravným spoločnostiam vo forme štítku/prepravného listu, ktorý je zároveň príkazom na doručenie zásielky v závislosti od zvoleného druhu zásielky. náklad.

a) InPost sp.z o.o., so sídlom ul. Wielicka 28, 30-552 Krakov

2. Ak použijete platbu prostredníctvom externého platobného systému, všetky údaje poskytnuté po prechode na webovú stránku platobného operátora zostávajú evidované iba v jeho databáze a nie sú žiadnym spôsobom dostupné ani uchovávané www.matchabros.pl .

www.matchabros.pl spolupracuje s prevádzkovateľom platieb: a) BLUE MEDIA SA Ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, Sopot.

Dostupné spôsoby platby sú:

  1. Platobná karta: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Online prevod

Ak bola platba uskutočnená platobnou kartou, finančné prostriedky sú vrátené na účet karty použitej pri platbe. Doba spracovania objednávky sa počíta od momentu získania kladnej autorizácie platby.

Údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol vystavený predajný doklad, v súlade s platnými predpismi upravujúcimi dobu uchovávania účtovných dokladov.

3. meno a priezvisko, adresa, NIP uvedené ako údaje, na ktoré sa má vystaviť predajný doklad, sa prenášajú vo forme predajného dokladu do účtovného systému: InFakt Sp. Z o. o. so sídlom v Krakove, (KRS: 00003205, NIP: 9452121681) prevádzkovateľ webovej stránky infakt.pl

C. Marketing

Ak sa prihlásite na odber noviniek a súhlasíte s ich odberom počas procesu registrácie alebo objednávky, uveďte prosím iba svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám budú zasielané obchodné informácie z www.matchabros.pl , z odberu ktorej sa môžete kedykoľvek odhlásiť prihlásením sa do svojho účtu. na www.matchabros.pl alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza v päte každého bulletinu.

E-mailová adresa je prenášaná a spracovávaná výhradne za účelom zasielania e-mailov na:

a) FreshMail Sp. z o. o. so sídlom v Krakove (KRS: 0000497051, NIP 6751496393), prevádzkovateľ webovej stránky FreshMail

D. Korešpondencia

Ak nám budú poskytnuté osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo zákonnej povinnosti, napríklad v korešpondencii s nami, vo formulároch na odstúpenie od zmluvy, v záručných alebo záručných listoch, tieto údaje budú okamžite vymazané alebo anonymizované a nebudú spracované.

Neposkytujte nám preto informácie a osobné údaje, o ktoré sa priamo nepýtame a ktoré sú z hľadiska plnenia zmluvy alebo zákonnej povinnosti irelevantné.

IV. Cookies – vaše osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky po vstupe na www.matchabros.pl

Cookies (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka www.matchabros.pl .

Na stránke www.matchabros.pl sa používajú dva základné typy súborov cookie: „súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“. Cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka po dobu uvedenú v parametroch cookie alebo do ich vymazania Zákazníkom.

Na stránke www.matchabros.pl sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:

1. „nevyhnutné“ cookies umožňujúce využívanie služieb dostupných na www.matchabros.pl ; napríklad overovacie súbory cookie používané pre služby vyžadujúce overenie;

2. cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na zisťovanie zneužitia autentifikácie v rámci www.matchabros.pl ;

3. „výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o tom, ako používať webové stránky www.matchabros.pl ;

4. "funkčné" cookies, umožňujúce "zapamätanie" nastavení zvolených Zákazníkom a personalizáciu rozhrania www.matchabros.pl ;

5. „reklamné“ cookies, umožňujúce poskytovanie reklamného obsahu Zákazníkovi viac prispôsobené jeho záujmom.

Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie cookies.

Ak nesúhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom zariadení, môžete ich umiestnenie zablokovať vhodnou konfiguráciou webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webového prehliadača. Bohužiaľ, ak zablokujete cookies z www.matchabros.pl , nemôžeme zaručiť jej správne fungovanie.

Ak súhlasíte s umiestnením cookies na vašom zariadení, ale po návšteve www.matchabros.pl by ste ich chceli vymazať, môžete tak urobiť bez rizika a informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webu prehliadač.

A. www.matchabros.pl (server)

IT systém používaný www.matchabros.pl automaticky zhromažďuje v protokoloch údaje týkajúce sa zariadenia, ktoré používate na pripojenie k www.matchabros.pl . Tieto údaje sa zhromažďujú iba na štatistické účely a týkajú sa: typu zariadenia, operačného systému, typu webového prehliadača, rozlíšenia obrazovky, farebnej hĺbky, IP, poskytovateľa internetových služieb alebo vstupnej adresy na www.matchabros.pl a používajú sa iba v proces optimalizácie webových stránok .matchabros.pl s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pohodlie pri používaní.

Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a predstavujú iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.

Údaje sa spracúvajú po dobu 24 mesiacov od poslednej aktivity.

B. www.matchabros.pl (cookies)

www.matchabros.pl používa technológiu „cookies“, t. j. textové súbory umiestnené na vašom zariadení, aby umožnila www.matchabros.pl rozpoznať vás a prispôsobiť www.matchabros.pl vašim potrebám.

www.matchabros.pl používa cookies na:

1. zapamätanie prihlásenia (relácia trvá 30 minút od poslednej aktivity, po ktorej sa cookie vymaže);

2. zapamätanie si obsahu Vášho košíka (relácia trvá 30 dní od poslednej aktivity, po ktorej sa cookie vymaže);

3. zapamätanie si vašich preferencií zobrazenia www.matchabros.pl (relácia trvá 30 dní od poslednej aktivity, po ktorej sa cookie vymaže);

4. vytváranie štatistík a prezeranie správ o prevádzke www.matchabros.pl ; (relácia trvá 30 dní od poslednej aktivity, po ktorej sa súbor cookie vymaže);

5. personalizujte si vzhľad www.matchabros.pl zobrazovaním produktov, ktoré pre vás algoritmus obchodu označí ako zaujímavé na základe produktov, ktoré ste si zakúpili, vložili do košíka, hľadali v obchode, ako aj ich autorov, výrobcov , kategória – inými slovami, podobné produkty, ktoré však nikdy priamo nesúvisia s vašimi osobnými údajmi. (relácia trvá 30 dní od poslednej aktivity, po ktorej sa súbor cookie vymaže);

C. Google Analytics (súbory cookie)

Google Analytics používa technológiu „cookies“, t.j. textové súbory umiestnené na vašom zariadení, aby umožnila www.matchabros.pl analyzovať zdroje návštevnosti a spôsob, akým ju návštevníci používajú.

Google zhromažďuje údaje získané umiestnením súborov cookie do zariadení na svojich serveroch a tieto informácie používa na vytváranie správ a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou a používaním internetu.

Google môže tiež preniesť tieto informácie na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene Google.

Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a predstavujú iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.

Údaje sa spracúvajú po dobu 12 mesiacov od poslednej aktivity, po ktorej sa súbor cookie vymaže.

D. Google AdWords (súbory cookie)

Google AdWords používa technológiu „cookies“, t.j. textové súbory umiestnené na vašom zariadení, aby mohla www.matchabros.pl posúdiť správnosť a efektívnosť reklamných aktivít realizovaných prostredníctvom siete AdWords.

Google zhromažďuje údaje získané umiestnením súborov cookie do zariadení na svojich serveroch a tieto informácie používa na vytváranie správ a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou a používaním internetu.

Google môže tiež preniesť tieto informácie na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene Google.

Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a predstavujú iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.

Údaje sa spracúvajú po dobu 12 mesiacov od poslednej aktivity, po ktorej sa súbor cookie vymaže.

E. Cookies z partnerských serverov

www.matchabros.pl používa skripty a softvérové prvky poskytované a umiestnené na serveroch svojich obchodných partnerov. Takéto súbory cookie môžu obsahovať údaje potrebné na to, aby partner mohol poskytovať službu poskytovanú www.matchabros.pl , alebo môžu obsahovať iné údaje, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

www.matchabros.pl si vyberá svojich obchodných partnerov veľmi starostlivo, ale nezodpovedá za ich politiku používania súborov cookie. Preto odporúčame, aby ste si každého z našich partnerov overili sami a rozhodli sa, či chcete akceptovať jeho cookies.

www.matchabros.pl používa skripty od nasledujúcich partnerov:

1. Google Inc. so sídlom v Mountain View (CA, USA)

2.Facebook Inc. so sídlom v Menlo Park (CA, USA)

V. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť partnerov www.matchabros.pl

www.matchabros.pl si svojich obchodných partnerov veľmi starostlivo vyberá a rovnako starostlivo overuje odkazy na iné webové stránky umiestnené na www.matchabros.pl . www.matchabros.pl však nezodpovedá za štandard a politiku ochrany súkromia, ktorú uplatňujú vlastníci, prevádzkovatelia alebo správcovia týchto webových stránok. Preto odporúčame, aby ste si každého nášho partnera overili sami a rozhodli sa, či mu chcete zveriť svoje osobné údaje.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Prenos vašich osobných údajov

V osobitných situáciách, kedy platné právne predpisy vyžadujú, aby Správca osobných údajov odovzdal zhromaždené údaje štátnym orgánom, www.matchabros.pl takéto údaje sprístupní.

Okrem týchto situácií sú Vaše osobné údaje v zákonom povolenom rozsahu na základe samostatných poverovacích zmlúv odovzdávané len konkrétnym subjektom a v súvislosti s potrebou plnenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti Správcu osobných údajov. Medzi kategórie subjektov, ktorým môžu byť údaje prenesené patria: reklamné agentúry, banky, účtovné kancelárie, poskytovatelia IT služieb, kuriérske spoločnosti, logistické spoločnosti, platobné inštitúcie, dopravcovia.

V prípade takéhoto prenosu Správca osobných údajov uzatvára s týmito subjektmi príslušné poverovacie zmluvy zaručujúce najvyšší štandard ochrany a zachovania dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov, ako aj ich použitie len za účelom plnenia zmluvných, resp. zákonná povinnosť Správcu osobných údajov.

VII. Zmena zásad ochrany osobných údajov www.matchabros.pl

www.matchabros.pl si vyhradzuje právo zmeniť zásady ochrany osobných údajov, ak to vyžaduje platná legislatíva, zmenia sa technologické podmienky prevádzky www.matchabros.pl alebo zmena zavedie štandard vyšší, ako je minimum požadované zákonom.

www.matchabros.pl vám oznámi takúto zmenu elektronicky (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii).

Aktuálny text zásad ochrany osobných údajov bude vždy dostupný na http://matchabros.pl/polityka-prywatnosci

VIII. Vaše práva

V súlade s platnými predpismi máte právo na svoje osobné údaje

dole:

1. odmietnuť alebo obmedziť spracúvanie osobných údajov;

2. namietať spracúvanie osobných údajov;

3. prístup k osobným údajom;

4. opravu alebo vymazanie osobných údajov;

5. prenos osobných údajov;

6. odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;

7. podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Tieto práva sú neodňateľné a nemožno ich obmedziť. Vždy Vám radi poskytneme pomoc a informácie a niektoré z vyššie uvedených práv si môžete uplatniť aj sami.

IX. kontakt

www.matchabros.pl vás kontaktuje pomocou uvedenej e-mailovej adresy a iba v špeciálnych situáciách používame vami poskytnuté telefónne číslo.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a bezpečnosti vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@matchabros.pl

Ak si želáte aktualizovať alebo vymazať svoje osobné údaje, pokiaľ to nemôžete alebo nechcete urobiť sami, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@matchabros.pl

Vo vyššie uvedených záležitostiach s nami môžete korešpondovať aj na adrese:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia

.

 

 
nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl