Matcha Bros
Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním jsou zcela dobrovolné. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, ke kterému jste souhlasili. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám údaje nutné k vyřízení objednávky a nesouhlasíte s jejich zpracováním, Vaši objednávku bohužel nebudeme moci vyřídit.

Mějte prosím na paměti, že máte právo kdykoli aktualizovat nebo zcela vymazat své osobní údaje. Můžete to udělat sami nebo s naší pomocí, kterou vám rádi poskytneme.

Naše společnost dodržuje přísnou politiku zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a my se snažíme, aby tato úroveň byla každým rokem vyšší a vyšší. Věříme, že přečtením našich zásad ochrany osobních údajů se budete cítit bezpečně a užijete si nakupování na www.matchabros.pl .

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je www.matchabros.pl . (dále jen ADO), tedy osobou odpovědnou za zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů je:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

II. Systém ochrany osobních údajů

ADO uplatnila technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných údajů v souladu s požadavky stanovenými v platných ustanoveních o ochraně osobních údajů. Zejména bylo zohledněno: Nařízení ministra vnitra a správy ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které musí splňovat zařízení a IT systémy používané pro zpracování osobních údajů (sbírka zákonů č. 100, položka .1024); pokyny generálního inspektora pro ochranu osobních údajů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES .

Mezi nejdůležitější prvky používaného systému ochrany osobních údajů patří:

1. SSL certifikát, který zaručuje, že komunikace mezi vaším počítačem a www.matchabros.pl je šifrována 256bitovým klíčem.

2. Shromažďujeme a zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje po nejkratší možnou dobu a pro veškeré činnosti, které nesouvisejí s realizací kupní smlouvy, musíte udělit samostatný souhlas.

3. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby oprávněné a proškolené v ochraně osobních údajů zaručující jejich bezpečnost.

4. Splňuje IT systém www.matchabros.pl a interní postupy společnosti

všechny standardy ochrany osobních údajů.

PDC tak splnilo všechny zákonné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů.

III. Osobní údaje, účel a doba uložení

A. Registrace

Při registraci prosím uveďte údaje nutné k vytvoření účtu na www.matchabros.pl , abyste nemuseli ztrácet čas vyplňováním celého objednávkového formuláře znovu při každém dalším nákupu. Registrací ušetříte čas. Po přihlášení může Registrovaný zákazník také ověřit stav zadané objednávky a historii uskutečněných nákupů. Registrovaný a přihlášený zákazník může údaje z www.matchabros.pl kdykoli opravit, doplnit nebo úplně smazat.

Při registraci prosím:

1. jméno a příjmení - nutné k pozdějšímu vystavení prodejního dokladu a adresování zásilky;

2. adresa (ulice, číslo domu/nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) - nutné, abychom zásilku oslovili později;

3. e-mail – nezbytný pro přihlášení a komunikaci související s používáním www.matchabros.pl ;

4. telefonní číslo - nutné při výběru některých způsobů doručení (vyžadují přepravci)

Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od posledního přihlášení.

B. Zadání objednávky

Při zadávání objednávky nám prosím uveďte údaje nutné k dokončení objednávky, které se v případě registrovaných a přihlášených zákazníků částečně automaticky stahují z údajů uvedených při registraci.

Při zadávání objednávky uveďte:

1. jméno a příjmení nebo název firmy/instituce - nutné pro vystavení prodejního dokladu a adresu zásilky;

2. adresa (ulice, číslo domu/nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) - nutné k adresování zásilky;

3. e-mail – nezbytný pro komunikaci související s vyřízením objednávky;

4. telefonní číslo – nutné při výběru některých způsobů doručení (vyžadují přepravci).

Pokud si zákazník při zadávání objednávky zvolí doručení na jinou adresu, než která byla uvedena při registraci nebo zadávání objednávky, uveďte dále:

1. jméno a příjmení nebo název firmy/instituce - nutné k tomu, abychom zásilku oslovili;

2. adresa (ulice, číslo domu/nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) - nutné k adresování zásilky;

3. telefonní číslo příjemce zásilky - nutné při výběru některých způsobů doručení (vyžadují přepravci).

Pokud se zákazník při zadávání objednávky rozhodne vystavit prodejní doklad s jinými údaji, než které byly uvedeny při registraci nebo zadávání objednávky, uveďte dále:

1. jméno a příjmení nebo název firmy/instituce - nutné pro vystavení prodejního dokladu;

2. adresa (ulice, číslo domu/nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) - nutné pro vystavení dokladu o prodeji;

Údaje poskytnuté při zadávání objednávky zpracovává www.matchabros.pl a následující subjekty v rozsahu uvedeném níže:

1. jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa uvedená jako doručovací adresa jsou přepravním společnostem poskytovány ve formě štítku/přepravního listu, který je zároveň příkazem k doručení zásilky, v závislosti na zvoleném druhu zásilky. náklad.

a. InPost sp. z o. o., se sídlem ul. Wielická 28, 30-552 Krakov

2. Pokud použijete platbu pomocí externího platebního systému, veškeré údaje poskytnuté po přechodu na webové stránky platebního operátora zůstávají evidovány pouze v jeho databázi a nejsou žádným způsobem dostupné ani ukládány www.matchabros.pl .

www.matchabros.pl spolupracuje s operátorem plateb: a. BLUE MEDIA SA Ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, Sopoty.

Dostupné způsoby platby jsou:

  1. Platební karta: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Online převod

Pokud byla platba provedena platební kartou, jsou finanční prostředky vráceny na účet karty použité k platbě. Doba zpracování objednávky se počítá od okamžiku získání kladné autorizace platby.

Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl vystaven prodejní doklad, v souladu s platnými předpisy upravujícími dobu uchování účetních dokladů.

3. jméno a příjmení, adresa, NIP uvedené jako údaje, na které má být vystaven prodejní doklad, jsou převedeny ve formě prodejního dokladu do účetního systému: InFakt Sp. Z o. o. se sídlem v Krakově, (KRS: 00003205, NIP: 9452121681) provozovatel webu infakt.pl

C. Marketing

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru a souhlasíte s jeho odběrem během registrace nebo objednávky, uveďte prosím pouze svou e-mailovou adresu, na kterou vám budou zasílány obchodní informace z www.matchabros.pl , ze kterého se můžete kdykoli odhlásit přihlášením do svého účtu. na www.matchabros.pl nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru umístěný v patičce každého newsletteru.

E-mailová adresa je přenášena a zpracovávána výhradně za účelem zasílání e-mailů na:

a. FreshMail Sp. z o. o. se sídlem v Krakově (KRS: 0000497051, NIP 6751496393), provozovatel webu FreshMail

D. Korespondence

Pokud jsou nám poskytnuty osobní údaje, které nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonné povinnosti, například v korespondenci s námi, ve formulářích pro odstoupení od smlouvy, v záruce nebo v záručních listech, budou tyto údaje neprodleně vymazány nebo anonymizovány a nebudou zpracovávány.

Neposkytujte nám proto prosím informace a osobní údaje, o které se přímo neptáme a které jsou z hlediska plnění smlouvy či zákonné povinnosti irelevantní.

IV. Cookies – vaše osobní údaje, které se shromažďují automaticky po vstupu na www.matchabros.pl

Cookies (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení Zákazníka www.matchabros.pl .

Na www.matchabros.pl se používají dva základní typy cookies: „session cookies“ a „persistent cookies“. Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Zákazníka až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech cookie nebo do doby, než jsou Zákazníkem smazány.

Na www.matchabros.pl se používají následující typy souborů cookie:

1. „nezbytné“ soubory cookie umožňující využívání služeb dostupných na www.matchabros.pl ; např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření;

2. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci zneužití autentizace v rámci www.matchabros.pl ;

3. „výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o tom, jak používat webové stránky www.matchabros.pl ;

4. „funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvoleného Zákazníkem a personalizaci rozhraní www.matchabros.pl ;

5. „reklamní“ cookies, umožňující poskytování reklamního obsahu Zákazníkovi více přizpůsobené jeho zájmům.

V mnoha případech software používaný k procházení webových stránek (internetový prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies.

Pokud nesouhlasíte s umístěním cookies na vašem zařízení, můžete jejich umístění zablokovat vhodnou konfigurací vašeho webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče. Bohužel, pokud zablokujete cookies z www.matchabros.pl , nemůžeme zaručit jejich správné fungování.

Pokud souhlasíte s umístěním cookies na vašem zařízení, ale po návštěvě www.matchabros.pl byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika a informace o tom, jak to udělat, najdete v souborech nápovědy na vašem webu prohlížeč.

A. www.matchabros.pl (server)

IT systém používaný www.matchabros.pl automaticky shromažďuje v protokolech data týkající se zařízení, které používáte pro připojení k www.matchabros.pl . Tyto údaje se shromažďují pouze pro statistické účely a týkají se: typu zařízení, operačního systému, typu webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, barevné hloubky, IP, poskytovatele internetových služeb nebo vstupní adresy na www.matchabros.pl a jsou používány pouze v proces optimalizace webových stránek .matchabros.pl s cílem zajistit co největší pohodlí při používání.

Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a představují pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 24 měsíců od poslední aktivity.

B. www.matchabros.pl (cookies)

www.matchabros.pl používá technologii „cookies“, tj. textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby umožnila www.matchabros.pl rozpoznat vás a přizpůsobit www.matchabros.pl vašim potřebám.

www.matchabros.pl používá cookies k:

1. zapamatování přihlášení (relace trvá 30 minut od poslední aktivity, po které je cookie smazána);

2. zapamatování obsahu vašeho košíku (relace trvá 30 dní od poslední aktivity, poté je cookie smazána);

3. zapamatování si předvoleb zobrazení www.matchabros.pl (relace trvá 30 dní od poslední aktivity, po které je soubor cookie smazán);

4. vytváření statistik a prohlížení zpráv o provozu www.matchabros.pl ; (relace trvá 30 dní od poslední aktivity, poté je soubor cookie smazán);

5. personalizace vzhledu www.matchabros.pl zobrazením produktů, které pro vás algoritmus obchodu označí jako zajímavé na základě produktů, které jste si zakoupili, vložili do košíku, vyhledali v obchodě, jakož i jejich autorů, výrobců , kategorie - jinými slovy, podobné produkty, ale nikdy nespojené přímo s vašimi osobními údaji. (relace trvá 30 dní od poslední aktivity, poté je soubor cookie smazán);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics používá technologii „cookies“, tedy textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby umožnila www.matchabros.pl analyzovat zdroje návštěvnosti a to, jak je návštěvníci používají.

Google shromažďuje údaje získané umístěním souborů cookie do zařízení na svých serverech a používá tyto informace k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s návštěvností a používáním internetu.

Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a představují pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců od poslední aktivity, poté je soubor cookie smazán.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords používá technologii „cookies“, tj. textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby mohla www.matchabros.pl posoudit správnost a efektivitu reklamních aktivit prováděných pomocí sítě AdWords.

Google shromažďuje údaje získané umístěním souborů cookie do zařízení na svých serverech a používá tyto informace k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s návštěvností a používáním internetu.

Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a představují pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců od poslední aktivity, poté je soubor cookie smazán.

E. Cookies z partnerských serverů

www.matchabros.pl používá skripty a softwarové prvky poskytované a umístěné na serverech svých obchodních partnerů. Tyto soubory cookie mohou obsahovat údaje nezbytné k tomu, aby partner mohl poskytovat službu poskytovanou www.matchabros.pl , nebo mohou obsahovat údaje jiné, než které jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů.

www.matchabros.pl si své obchodní partnery velmi pečlivě vybírá, ale nenese odpovědnost za jejich politiku cookies. Proto doporučujeme, abyste si každého z našich partnerů sami ověřili a rozhodli se, zda chcete přijmout jeho cookies.

www.matchabros.pl používá skripty od následujících partnerů:

1. Google Inc. se sídlem v Mountain View (CA, USA)

2.Facebook Inc. se sídlem v Menlo Park (CA, USA)

V. Zásady ochrany osobních údajů a bezpečnost partnerů www.matchabros.pl

www.matchabros.pl si své obchodní partnery velmi pečlivě vybírá a stejně pečlivě ověřuje odkazy na další webové stránky umístěné na www.matchabros.pl . www.matchabros.pl však nezodpovídá za standardy a zásady ochrany soukromí uplatňované vlastníky, provozovateli nebo správci těchto webových stránek. Proto doporučujeme, abyste si každého z našich partnerů sami ověřili a rozhodli se, zda mu své osobní údaje chcete svěřit.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Přenos vašich osobních údajů

Ve zvláštních situacích, kdy platné právní předpisy vyžadují, aby správce osobních údajů předal shromážděné údaje státním orgánům, www.matchabros.pl tyto údaje zpřístupní.

Mimo tyto situace jsou Vaše osobní údaje v zákonem povoleném rozsahu na základě samostatných pověřovacích smluv předávány pouze konkrétním subjektům a v souvislosti s nutností plnění smluvní či zákonné povinnosti Správce osobních údajů. Mezi kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předávány, patří: reklamní agentury, banky, účtárny, poskytovatelé IT služeb, kurýrní společnosti, logistické společnosti, platební instituce, dopravci.

V případě takového předání uzavírá Správce osobních údajů s těmito subjekty příslušné pověření zaručující nejvyšší standard ochrany a zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, jakož i jejich použití pouze za účelem plnění smluvních, resp. zákonná povinnost Správce osobních údajů.

VII. Změna zásad ochrany osobních údajů www.matchabros.pl

www.matchabros.pl si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují platné zákony, změní se technologické podmínky provozu www.matchabros.pl nebo změna zavede standard vyšší, než je minimum požadované zákonem.

www.matchabros.pl vás o takové změně informuje elektronicky (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci).

Aktuální text zásad ochrany osobních údajů bude vždy k dispozici na adrese http://matchabros.pl/polityka-prywatnosci

VIII. Vaše práva

V souladu s platnými předpisy máte právo na své osobní údaje

dolů:

1. odmítnout nebo omezit zpracování osobních údajů;

2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

3. přístup k osobním údajům;

4. opravu nebo výmaz osobních údajů;

5. předávání osobních údajů;

6. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

7. podat stížnost dozorovému úřadu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva jsou nezcizitelná a nelze je omezit. Vždy Vám rádi poskytneme pomoc a informace a některá z výše uvedených práv můžete uplatnit sami.

IX. Kontakt

www.matchabros.pl vás kontaktuje pomocí uvedené e-mailové adresy a pouze ve zvláštních situacích používáme vámi poskytnuté telefonní číslo.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu info@matchabros.pl

Pokud si přejete aktualizovat nebo smazat své osobní údaje, pokud to sami nejste schopni nebo ochotni udělat, kontaktujte nás e-mailem na info@matchabros.pl

Ve výše uvedených záležitostech s námi můžete také korespondovat na adrese:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdyně

.

 

 
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl